„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.

 „Opracowanie innowacyjnych modeli sprzedaży produktów rolnych w oparciu o producentów rolnych z Podlasia”

mająca na celu

utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, poprzez zastosowanie innowacyjnych modeli sprzedaży i marketingu opartych zarówno o działania tradycyjne, jak i nowoczesne (e-commerce), co przełoży się na poszerzenie grupy odbiorców i wyeliminowanie pośredników. Celem jest także poszerzenie oferty produktów lokalnych poprzez wprowadzenie nowych produktów na rynek, które będą wspólnie promowane i dystrybuowane. Współpraca w wyżej wymienionym zakresie pozwoli na zmniejszenie kosztów promocji oraz dystrybucji poszczególnych członków grupy, co znacząco wpłynie na wzrost ich konkurencyjności na rynku oraz wzrost sprzedaży.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Działanie 16 „Współpraca” w przedmiocie operacji: tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.